Đổi Link nếu ko xem được:Link 1
Tập trước
Tập tiếp theo
Tắt đèn

Băng Hỏa Ma Trù Tập 83 Vietsub

Băng Hỏa Ma Trù

Dung Niệm Băng trời sinh có thể chất “băng hoả đồng nguyên” từ nhỏ bị Băng Thần tháp truy sát, sau khi nhảy xuống vực được “Quỷ Trù” Tra Cực cứu và nhận làm đồ đệ, ngộ được “dĩ ma nhập trù”. Sau khi đến Băng Tuyết thành, vừa rèn luyện tay nghề nấu nướng vừa khổ tu ma pháp, thực lực kinh người của Niệm Băng được khai phá. Nhưng nguy cơ cũng từ đó mà tới, liệu Niệm Băng có thể chuyển nguy thành an, trở thành ma pháp sư cấp cao của Ngưỡng Quang đại lục?

Cấp bậc ma pháp sư:

Sơ cấp ma pháp sư -> trung cấp ma pháp sư -> cao cấp ma pháp sư -> đại ma pháp sư -> ma đạo sĩ -> ma đạo sư -> thần giáng sư -> phía sau thuộc về Thần Chi Lĩnh Vực

Băng Hỏa Ma Trù

Link 1